VÝKUP PAPÍRU

Oznamujeme občanům zahájení výkupu papíru, tiskovin, knih.

Kč 1,60 kč  noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých desek.

Nevykupujeme: Lepenku, karton, netříděný a knihy s tvrdými deskami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o hotovostní výkup.