VÝKUP PAPÍRU

Oznamujeme občanům zahájení výkupu papíru, tiskovin, knih a lepenky.

Kč 1,20 kč  noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých desek.

Kč 0,00  papír lepenka, netříděný a knihy s tvrdými deskami.

Jedná se o hotovostní výkup.