Novela zákona o odpadech

Dle vyhlášky č. 27/2015 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady od 1. března 2015 budou všichni provozovatelé výkupen povinni provádět výkup odpadů (kovů) bezhotovostně.

Konkrétní druhy odpadů, které nesmí být vykupovány od fyzických osob v hotovosti od 1. března 2015 jsou:

 • –  Měď, bronz, mosaz
 • –  Hliník
 • –  Olovo
 • –  Zinek
 • –  Cín
 • –  Směsi kovů
 • –  Kabely
 • –  Železné kovy
 • –  Neželezné kovy
 • –  Železo a ocel
 • –  Směsné kovy (170407) a kovy (200140)

 

Od 1. Března 2015 vykupujeme kovy jako obvykle, ale od tohoto data se bude za odpad vyplácet bezhotovostně formou převodu na účet nebo po dohodě poštovní složenkou. Prosíme naše zákazníky, aby měli kromě občanského průkazu přichystané i číslo bankovního účtu, kde budou následně peníze zaslány. Peníze budou odeslány v den výkupu nebo max. do 4 pracovních dnů.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši další návštěvu!